nws1 oprichtingOp 20 oktober 2016 was het zover. Na ruim anderhalf jaar voorbereiding werd in Nieuwspoort de Nederlandse tak van UN Women opgericht; de internationale VN-organisatie voor vrouwenrechten. 

 

 

UN Women eindelijk ook in Nederland

In ons omringende landen zijn al langere tijd Nationale Comités actief, om in eigen land de uitvoering van het VN Vrouwenverdrag te promoten en fondsen te werven voor de inzet van UN Women elders in de wereld. Eigenlijk vreemd dat dit tot nog toe in Nederland niet het geval was. Een kwartiermakersteam bestaande uit Marije Cornelissen, Bernadette Vieverich en Martine Drieling ging aan de slag om hier verandering in te brengen, met succes. In oktober werd het officiële startschot gegeven, zodat ook Nederlanders het belangrijke werk van UN Women kunnen steunen en UN Women projecten en campagnes ook in Nederland kan uitrollen. 

Taak van het Nationaal Comité

nws1 oprichting2

Bestuur en MT UN Women NC Nederland

Het Nederlandse Comité heeft een belangrijke diplomatieke taak. Het mag Ministers en andere VN-organisaties aanspreken als de belangen van vrouwen en meisjes dat vragen. Het Comité belooft daarom de Nederlandse overheid kritisch te volgen namens vrouwen en meisjes, zoals UN Women dat wereldwijd doet bij de 193 regeringen van bij de Verenigde Naties aangesloten landen. Het nieuwe Comité moedigt ieder individu, iedere instelling en iedere onderneming in Nederland aan om vrouwenrechten te versterken.

UN Women Nationaal Comité Nederland werft fondsen met aansprekende wereldwijde campagnes zoals Orange The World, waarmee aandacht gevraagd wordt voor geweld tegen vrouwen. Ook wordt de He For She campagne, die mannen uitnodigt zich in te zetten voor gendergelijkheid, komend jaar in Nederland ingezet en zullen gemeenten betrokken worden bij Safe Cities, een project om de veiligheid van vrouwen in het dagelijks leven te garanderen. Driekwart van de donaties uit Nederland gaan naar wereldwijde programma’s voor vrouwen en meisjes.

 

Sprekers op 20 oktober 2016

Bij de presentatie van UN Women Nationaal Comité Nederland waren diverse prominenten, supporters en vrijwilligers aanwezig. Sylvia Borren (voormalig directeur Oxfam-Novib en Greenpeace), Tatjana Maul (Miss Nederland) en Bengyella Gwanmesia (He for She champion) vertelden vanuit hun persoonlijke passie over het belang van het werk van UN Women. Vanuit het hoofdkwartier van UN Women in New York waren Ton de Jong, outreach and business development adviser, en Mitushi Das, partnerships specialist, afgevaardigd. Zij verwelkomden het Nederlandse Nationaal Comité als nieuw lid van de UN Women familie.

Nederland is het vijftiende land met een eigen Comité onder de vleugels van UN Women in New York, na Australië, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Japan, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Singapore, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, IJsland en Zweden.