Waarom is UN Women nog nodig hier (in Nederland)?

In tegenstelling tot wat veel mensen denken gaat het in Nederland niet goed met gendergelijkheid.

Onder andere is het aantal vrouwen aan de top in politiek, bedrijven en wetenschap heel laag

vergeleken met andere landen.

 Slechts 17% van de professoren zijn vrouw in Nederland. Daarmee scoren we 24ste van de

28 EU landen (source 2015:

http://www.lnvh.nl/monitor2015/downloads/Monitor%20Vrouwelijke%20Hoogleraren%20

2015-web- H2.pdf)

 Slechts 18% van de bedrijfstop is vrouw in Nederland, en daarmee scoren we onder het

wereldwijd (!) gemiddelde van 22%. Het wereldwijd gemiddelde is inclusief alle landen

2

waar vrouwen überhaupt niet mogen of kunnen werken. In recent onderzoek was Nederland

29ste van 35 landen, onder Rusland, Armenië, Maleisië en Nigeria. (source 2015:

http://www.grantthornton.global/en/press/press-releases- 2015/women-in- business-2015/)

 Het aantal vrouwen in de Nederlandse regering is niet slecht, met 40%. We scoren daarop

een 17e plek in de wereld. Maar slechts 28% van de gemeenteraadsleden is vrouw, en we

zullen nog wel even moeten wachten op de eerste vrouwelijke premier. Zelfs de VS gaat ons

waarschijnlijk voor zijn (source: https://www.opzij.nl/nl/artikel/41510/factsheet-vrouwen-

in-de- politiek.html)

Daarnaast is het aantal vrouwen dat in armoede leeft aanzienlijk hoger dan het aantal mannen. De

groep die het hoogste risico op armoede heeft zijn alleenstaande ouders en dat zijn bijna altijd

moeders. Een andere groep die hoog scoort zijn ouderen met een kale AOW; wederom vrouwen die

thuis zijn gebleven met de kinderen en geen pensioen hebben opgebouwd. (source:

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwjh34C90dj

PAhVJOxQKHdObDRQQFghKMAg&url=https%3A%2F%2Fwww.cbs.nl%2F-

%2Fmedia%2Fimported%2Fdocuments%2F2015%2F49%2F2015-armoede- en-sociale-

uitsluiting.pdf&usg=AFQjCNFrl5HphxK23FKrFcaTDVE-

6X3M0w&sig2=JcJHJJMqmf2v0tP0In7O8Q&bvm=bv.135475266,d.d2s)

De verdeling van arbeid en zorg is uit de tijd in Nederland. Recent hebben vaders meer

vaderschapsverlof gekregen, maar van twee naar vijf dagen waarbij de laatste drie onbetaald zijn.

Ook met deze uitbreiding loopt Nederland nog hopeloos achter bij de rest van Europa. Alleen Ierse

en Maltese vaders zijn slechter af, verder hebben alle nieuwe papa's in de EU een betere regeling

om voor hun kersverse kindje te zorgen.

Na een periode waarin meer vrouwenrechten werden ingevoerd in Nederland tussen de zestiger en

negentiger jaren lijkt voortgang nu al twintig jaar stil te staan hier. Andere landen halen Nederland

links en rechts in, niet alleen de verwachte Scandinavische landen, maar ook landen in Zuid- en

Oost-Europa en in Azië.