Financiële verantwoording

Omdat wij pas in 2016 zijn begonnen, is er nog geen jaarrekening beschikbaar. 

Wereldwijd heeft UN Women dezelfde regel als het CBF, 75% gaat naar het doel en 25% wordt gebruikt om fondsen te werven en voor de organisatie.

We zijn inmiddels anderhalf jaar bezig, op geheel vrijwillige basis, om deze organisatie op te zetten. Sinds kort worden de drie mensen die het bureau vormen voor 4 uur per week betaald, een fractie van de tijd die zij besteden aan UN Women. Dat aantal betaalde uren zal alleen stijgen als de organisatie stevig staat en middelen dit verantwoord toelaten.  

Het bestuur bestaat uit drie leden en houdt onbezoldigd toezicht. De bestuursleden zijn:

  • Anke Vervoord – voorzitter
  • Gerard Brinkman – penningmeester
  • Jilt van Schayik – secretaris