Financiële verantwoording

UN Women Nationaal Comitee Nederland is opgericht in augustus 2016. We zijn inmiddels anderhalf jaar bezig, op geheel vrijwillige basis, om deze organisatie op te zetten. In eerste instantie werden de drie mensen die het bureau vormden voor 4 uur per week betaald, maar inmiddels is besloten om alle beschikbare middelen naar de campagnes en de opbouw van de nieuwe organisatie te laten gaan.

Het bestuur bestaat uit drie leden en houdt onbezoldigd toezicht.

Inmiddels hebben we een aanvraag gedaan voor erkenning door het Centraal Bureau Fondsenwerving. We hopen deze erkenning begin 2018 te krijgen.

Bekijk hier de jaarrekeningen: