UN Women Nationaal Comité Nederland is in 2016 opgericht door enkele enthousiaste vrouwen, die een Nederlandse tak van de internationale VN-organisatie misten. Naast inmiddels enkele tientallen vrijwilligers zijn op dit moment twee mensen actief op het bureau. Zij coördineren de activiteiten.

Marije Cornelissen

Marije Cornelissen

Algemeen Directeur

m.cornelissen@unwomen.nl 
Marije Cornelissen 
is de algemeen directeur van UN Women Nationaal Comité Nederland. Ze is verantwoordelijk voor het algemeen bestuur, het vergroten en behouden van contacten met diverse autoriteiten, partners en andere belangstellenden en externe representatie van het nationaal comité. Voorheen was ze lid van het Europese Parlement, actief op het gebied van mensenrechten, werkgelegenheid, sociale zaken en vergroting, en was ze UN Women’s Vertegenwoordiger van Nederland in 2016. Naast haar taken bij UN Women werkt ze ook als freelance consultant voor nationale en internationale instituties en mensenrechtenorganisaties en geeft ze cursussen en workshops over lobbyen in de EU bij de Universiteit Leiden, Clingendael en het Europacollege.

Bernadette Vieverich

Bernadette Vieverich

Directeur Campagnes

b.vieverich@unwomen.nl
Bernadette Vieverich 
is het hoofd van de campagnes bij UN Women Nationaal Comité Nederland, verantwoordelijk voor de vrijwilligers en het managen van de campagnes, projecten en acties. Naast haar werk bij UN Women werkt ze ook als project manager voor NGO’s. Voorheen was ze project manager bij NGO’s zoals Greenpeace, VluchtelingenWerk Nederland, OxfamNovib, Artsen zonder Grenzen en Friends of the Earth. Ze is ook actief in de lokale politiek van haar woonplaats Amsterdam. In haar vrije tijd is ze expressionistisch kunstenaar.

Het bestuur

Anke Vervoord

Anke Vervoord

Voorzitter

Anke Vervoord is sinds oktober 2016 voorzitter van UN Women Nationaal Comité Nederland. Zij is momenteel ook werkzaam als directeur van De Hart & Vaatgroep, een patiëntenvereniging voor mensen met hart- en vaatziekten. Haar doel is om mensen en hun positie te versterken om gehoord te kunnen worden. Voor haar werk bij De Hart & Vaatgroep was ze actief op het gebied van mensenrechten en internationale samenwerking. Ze werkte voor VluchtelingenWerk Nederland, UNICEF Nederland en ze was directeur van de vrouwenbeweging Vrouwen van Nu. In 2012 was ze Nederland’s vrouwenvertegenwoordiger bij de UN Algemene Vergadering waar ze sprak over de rol en de positie van vrouwen wereldwijd in de uitroeiing van honger en armoede.

  • Werkzaam als directeur Harteraad
  • Nevenfucties: bestuurslid About Freedom Film & Festival

Sahar Afzal

Secretaris

Gerard Brinkman

Gerard Brinkman

Penningmeester

Gerard Brinkman is de interim manager fondsenwerving en penningmeester van UN Women Nationaal Comité Nederland. De afgelopen 20 jaar heeft hij gewerkt als hoofd van de afdeling fondsenwerving bij een aantal non-profit organisaties in Nederland; Friends of the Earth, Natuurmonumenten en GroenLinks. Op dit moment werkt hij als een freelance fondsenwerver. Gerard is een enthousiaste vogelspotter en de oprichter van www.whatbirdisthis.org, een online website voor het identificeren van vogels.

  • Werkzaam bij Fonds verstandelijk gehandicapten en directeur eigenaar Gerard Brinkman Fondsenwerving.
  • Nevenfuncties: voorzitter stichting Welkevogelisdit en penningmeester UN Women Nationaal Comité Nederland.