De petitie van UN Women Nederland voor een kabinet dat voor de helft uit vrouwen bestaat ondervond veel navolging. Bijna 1.500 mensen ondertekenden de petitie, en landelijke media als Volkskrant, Trouw en RTL Boulevard besteedden er uitgebreid aandacht aan. Ook Neelie Kroes en diverse andere opinieleiders spraken zich uit voor een gelijke vertegenwoordiging in het kabinet. Helaas hebben de formerende partijen geen gehoor gegeven aan de brede oproep. Het kabinet dat half oktober werd gepresenteerd op het bordes van paleis Noordeinde bestond alweer uit meer mannen dan vrouwen.

Coalitiepartij D66 kwam wel met meer vrouwen dan mannen voor de aan hen toebedeelde ministersposten, en de twee ministersposten van de ChristenUnie worden door één vrouw en één man ingenomen. Bij het CDA is echter slechts een kwart van de ministers vrouw, en bij de VVD een bedroevende 16,6 procent.

Toch is de actie een succes. De roep om gelijke vertegenwoordiging in het kabinet is nog nooit zo luid geweest als bij deze kabinetsformatie. Premier Rutte heeft zich moeten verantwoorden over het gebrek aan vrouwelijke VVD-ministers, en erkende dat dit een falen is. Ook werd het gebrek aan vouwen in het kabinet uitgebreid aan de orde gesteld in het parlementaire debat over de kabinetsformatie. Dat biedt een mooie basis voor de toekomst. Over vier jaar staat er hopelijk wel een gelijk vertegenwoordigd kabinet op het bordes, misschien wel met een vrouwelijke premier!

De eerstvolgende verkiezingen zijn in maart 2018, voor de gemeenteraden. In gemeenten is de situatie nog veel slechter dan op nationaal niveau. Slechts 28% van de gemeenteraadsleden en 21% van de wethouders is vrouw. Alle reden om ook op lokaal niveau de druk op te voeren om werk te maken van gelijke vertegenwoordiging van vrouwen in besluitvorming.