Focus-thema’s

In 2015 heeft UN Women gekeken op welke vlakken inzet voor vrouwenrechten en gendergelijkheid het hardst nodig is, en waar UN Women het verschil zou kunnen maken. Vijf thema’s kwamen als hoogste prioriteiten uit de bus. Op ieder van deze prioriteiten voert UN Women programma’s uit om te zorgen dat het leven van vrouwen in met name ontwikkelingslanden verbetert. Deze zogenoemde vlaggenschepen zijn niet echt een campagne als zodanig, maar vormen het hart van het werk van UN Women wereldwijd.

Vrouwelijk leiderschap en politieke participatie

UN Women steunt vrouwen om politieke en maatschappelijke leiderschapsrollen te vervullen, door vrouwen te trainen, te stimuleren om te stemmen, samenwerking tussen vrouwelijke kandidaten te stimuleren en lobbygroepen voor meer vrouwen in leiderschapsrollen te ondersteunen.

Voorbeeld: In 2013 trainde UN Women in Kenia 900 vrouwelijke kandidaten voor lokale verkiezingen en voerde campagne om kiezers te bewegen op een vrouw te stemmen. Het aantal gekozen vrouwen rees van 10% in de vorige verkiezingen tot 20% nu.

Voorbeeld: In Pakistan stimuleerde UN Women vrouwen om zich als kiezer te registreren in 2012. 40 miljoen vrouwen registreerden zich, 86% van de vrouwelijke bevolking. Vier jaar eerder was dit slechts 44%.

Economische empowerment

UN Women stimuleert op allerlei manieren economische zelfstandigheid en gelijke kansen voor vrouwen. Via het Fund for Gender Equality worden projecten gesteund in met name ontwikkelingslanden om vrouwen de kans te geven een bedrijfje op te richten of een fatsoenlijk betaalde baan te krijgen. Ook richt UN Women zich op internationale en grotere bedrijven om de ‘Women’s Empowerment Principles’ te onderschrijven en uit te voeren, waarmee zij verantwoordelijkheid nemen voor gendergelijkheid binnen de eigen organisatie zowel als de productieketen. Recent is de ‘Empower Women’ campagne gestart, waarover meer hieronder.

Voorbeeld: In Nepal heeft UN Women gezorgd voor een netwerk van vrouwelijke migrante arbeiders en wetgeving die hen bescherming biedt.

Voorbeeld: UN Women heeft het Ministerie van Handel in Tanzania geholpen om beleid te hervormen vanuit genderperspectief, waardoor er nu meer waarborgen zijn tegen uitbuiting van vrouwen en vrouwelijk ondernemerschap wordt gestimuleerd.

Geweld tegen vrouwen stoppen

Geweld tegen vrouwen maakt jaarlijks meer slachtoffers dan alle oorlogen en terroristische aanslagen bij elkaar. Met het Trust Fund to End Violence against Women worden innovatieve initiatieven om dit geweld aan te pakken gesteund; inmiddels meer dan 426 initiatieven in 136 landen. Hier meer over de campagnes van het Trust Fund.

Vrede en veiligheid

VN Verklaring 1325 over de rol van vrouwen bij vrede en veiligheid is de leidraad voor actie op dit vlak. Deze verklaring gaat zowel over vrouwen als slachtoffers van oorlogsgeweld als vrouwen als belangrijke factor in het oplossen van conflicten.

Voorbeeld: Recent is in Colombia een akkoord gesloten tussen de regering en de FARC. Hierin staat door inmenging van UN Women een baanbrekend hoofdstuk over de rol en rechten van vrouwen. Onder andere hebben vrouwen heldere rechten gekregen op landrestitutie, en heeft UN Women een campagne gevoerd om vrouwen hiervan op de hoogte te brengen.
Voorbeeld: In Mali werkte UN Women aan het documenteren van gevallen van seksueel geweld in het conflict daar, en hielp speciale afdelingen voor slachtoffers van verkrachting opzetten in ziekenhuizen. Ook werden 4.000 soldaten getraind in gendergelijkheid en het voorkomen van seksueel geweld en beschermen van vrouwen.

Humanitaire actie

Hoewel humanitaire hulp bij crises zoals een natuurramp, een oorlog of een vluchtelingenstroom in hoofdzaak onder andere UN agentschappen valt, heeft UN Women een mandaat om de agentschappen te wijzen op de positie van vrouwen in deze situaties en hen daarbij te ondersteunen met kennis en actie.

Voorbeeld: In een groot kamp voor Syrische vluchtelingen in Jordanië, Za’atari, heeft UN Women ‘Women and Girls Oasis Centers’ ingericht, waar vrouwen in veiligheid zichzelf en hun kinderen kunnen verzorgen, meisjes onderwijs krijgen en waar vanuit actie wordt ondernomen om (seksueel) geweld tegen vrouwen in het kamp te bestrijden.

Voorbeeld: Na overstromingen op de Balkan in onder andere Servië en Bosnië en Herzegovina heeft UN Women gender adviseurs ingezet om er op regionaal en lokaal niveau voor te zorgen dat vrouwen betrokken zijn bij wederopbouw en bij plannen om de gemeenschap te beschermen tegen toekomstig hoog water.

UN Women is afhankelijk van giften om deze projecten te realiseren. Wil je ook helpen, en het leven van vrouwen en meisjes verbeteren? Doneer dan vandaag nog.