UN Trust Fund to End Violence against Women

UN Trust Fund to End Violence against Women

Geweld tegen vrouwen maakt jaarlijks meer slachtoffers dan alle oorlogen en terroristische aanslagen bij elkaar. Met het Trust Fund to End Violence against Women worden innovatieve initiatieven om dit geweld aan te pakken gesteund; inmiddels meer dan 426 initiatieven in 136 landen. Hieronder meer over de campagnes van het Trust Fund.

Vastgesteld door de VN Algemene Vergadering resolutie 50/166  en bestuurd door UN Women werkt de UN Trust Fund samen met non-gouvermentele organisaties (NGOs), regeringen en VN landenteams om:

  • geweld tegen vrouwen en meisjes te voorkomen door groepen te ‘empoweren’ die groot risico lopen op geweld, zoals adolescente meisjes, inheemse vrouwen of vrouwen in etnische minderheidsgroepen.  Hierbij worden jongens en mannen structureel betrokken als onderdeel van de oplossing, maar ook geloofsgebaseerde leiders. 
  • toegang tot dienstverlening te verbeteren, zoals juridische hulp, psychosociale begeleiding, gezondheidszorg. Dit wordt gedaan door de capaciteit van de dienstverleners te vergroten om snel en effectief hulp te bieden aan vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn van geweld.
  • de implementatie van wetten, beleid en actieplannen te versterken door het verzamelen van gegevens/informatie en analyse, en door ervoor te zorgen dat instellingen effectiever, transparant en verantwoordelijk te houden zijn met betrekking tot geweld tegen vrouwen.

 

De meest urgente behoeften van vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn van geweld worden met dit fonds op deze wijze vervuld.