In 2030 een gendergelijke wereld met een versterkte positie voor vrouwen en meisjes; dat is werelddoel nummer 5 van de Verenigde Naties. En UN Women, de vrouwenrechtenorganisatie van de VN, werkt hier aan. UN Women is nodig omdat er nog altijd geen land ter wereld is waar vrouwen gelijke rechten én kansen hebben. Het is een unieke en effectieve organisatie; in negentig landen verbetert UN Women op lokaal niveau vrouwenlevens met rechtstreekse steun, terwijl tegelijk op wereldniveau regeringen worden aangesproken om wetten en beleid te veranderen.  

Al tientallen jaren boekt de Verenigde Naties vooruitgang als het gaat om het bereiken van gendergelijkheid, bijvoorbeeld door wereldwijde afspraken zoals de ‘Beijing Declaration and Platform for Action’ en de ‘Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women’ (CEDAW). Gendergelijkheid is niet alleen een mensenrecht, het heeft ook socio-economische gevolgen. Door vrouwen te versterken gedijen economieën, doordat productiviteit en groei aangespoord worden.

Vrouwen in de wereld hebben steun nodig

Maar toch is ongelijke behandeling van vrouwen diep geworteld in iedere maatschappij. Vrouwen hebben geen mogelijkheden tot redelijk werk, zijn er gescheiden taken voor vrouwen, en krijgen vrouwen minder betaald dan mannen. Vaak wordt hen basisonderwijs en gezondheidszorg ontzegd. In alle delen van de wereld zijn vrouwen slachtoffer van geweld en discriminatie. Ze zijn ondervertegenwoordigd in politieke en economische beslissingsprocessen. Al vele jaren heeft de Verenigde Naties grote obstakels moeten zien te overwinnen om gendergelijkheid wereldwijd te kunnen promoten, zoals onvoldoende fondsen en geen eenduidige, erkende ‘driver’ om VN activiteiten te wijzen op gendergelijkheidskwesties. UN Women is daarom in 2010 in het leven geroepen om juist die obstakels aan te pakken. Het is een dynamische en krachtige voorvechter voor vrouwen en meisjes. En het geeft hen een sterke stem op wereldwijd, regionaal en lokaal niveau.  Enkele issues die UN Women aanpakt zijn:

  • eliminatie van discriminatie tegen vrouwen en meisjes;
  • het versterken (empowerment) van vrouwen ;
  • het bereiken van gelijkheid tussen vrouwen en mannen als partners en begunstigden van ontwikkeling, mensenrechten, humanitaire actie, vrede en veiligheid.

Jij kunt helpen! Word donateur.